top of page

 

 

 

Vóór het jaar 1676 werden de polders Hoogland, Groenland, Roodemolen en Donkervliet afzonderlijk bemalen. Na dat jaar is er een ringdijk om deze landerijen gelegd.


Veel later in het jaar 1882 werden de polders Hoog- en Groenland samengevoegd en kregen de huidige naam Hoog- en Groenland. Met behulp van o.a. de Hoog- en Groenlandse molen kon het veengebied beter ontwaterd worden waardoor de boeren meer hooi van het land konden halen. Dit was het begin van de op boter en kaas gerichte veehouderij.

 

Hoewel op de baard van de molen het jaartal 1760 staat, vermoeden de molenaars dat de molen er 80 jaar langer staat. In de kap bevinden zich zgn. korbelen. Na 1700 werd er niet meer voor deze constructie gekozen. Wellicht had de molen een voorganger en heeft deze de orkaan van 1674 niet overleefd.

Werd de voorganger van de molen door de Fransen vernield in 1672 of werd de molen door de storm van 1674 verwoest? Heeft de huidige molen een voorganger gehad? We weten het niet zeker. 

Cornelis van Haffen was molenaar van 1753 – 1788. Hij verdiende 40 gulden per half jaar.

Klik hier voor een kaart van rond het jaar 1680.
De molens zijn omcirkeld.

In het jaar 1937 is de molen ternauwernood van de ondergang gered. Burgemeester des Tombe zei bij de heropening dat de molen aan een zijden draad heeft gehangen.
De tot standkoming van de restauratie is mogelijk geworden door een wonder. Terwijl de aannemer van het afbraakwerk in afwachting was van het definitieve bericht werden leerlingen van de M.T.S. te Amsterdam aan de restauratieklus gezet onder leiding van dhr. Jellema.
Dankzij het doorzettingsvermogen van de vereniging 'Abcoudens belang'
staat molen 't Hoog- en Groenland nog altijd in het landschap te pronken.

bottom of page